Regulamin sklepu Gardenhero.pl

Sklep internetowy gardenhero.pl należy do firmy MiiToo Sp z o.o. z siedzibą w Sierakowicach pod adresem 83-340 Sierakowice, ul. Źródlana 14 . Zamówienia są przyjmowane przez stronę www.gardenhero.pl.
1. Wszystkie produkty/usługi oferowane w sklepie www.gardenhero.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. W przeciwnym razie jest to wyraźnie zaznaczone w opisie produktu bądź usługi.
2. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.gardenhero.pl są cenami brutto. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez klienta.
3. Na każdy sprzedany towar/usługę wystawiamy fakturę VAT przesyłaną drogą elektroniczną.
4. Zamówiony towar dostarczamy głównie za pośrednictwem firmy DPD, INPOST oraz w przypadku przesyłek paletowych GEIS. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy określonymi w cenniku dostawy.
5. Możliwe są następujące formy płatności:
Przelewy24 - wysyłka jest kompletowana zaraz po wpłacie i w większości przypadków nadawana tego samego dnia roboczego, dla zamówień złożonych do g. 12.00.
PayPal - wysyłka jest kompletowana zaraz po wpłacie i w większości przypadków nadawana tego samego dnia roboczego, dla zamówień złożonych do g. 12.00.
Pobranie - gotówką przy odbiorze towaru, wysyłka którego jest kompletowana zaraz po otrzymaniu zamówienia i w większości przypadków nadawana tego samego dnia roboczego, dla zamówień złożonych do g. 12.00..
Przelew - po zarezerwowaniu zamówionego towaru/usługi w naszym sklepie internetowym, wysłany jest e-mail z numerem rachunku bankowego. Niezwłocznie po zaksięgowaniu pieniędzy na koncie naszej firmy realizujemy zamówienie.
6. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu, www.gardenhero.pl zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie możliwości płatności za pobraniem.
7. Przy niektórych towarach/usługach podany jest czas realizacji zamówienia. Informuje on ile dni roboczych (lub godzin) zazwyczaj upływa od momentu potwierdzenia zamówienia lub od momentu zaksięgowaniu należności za zamówienie do chwili realizacji zamówienia.
8. Przesyłki w większości nadawane są kurierem DPD – docierają zazwyczaj w ciągu 4-5 dni roboczych. www.gardenhero.pl nie odpowiada za opóźnienia w dostawie spowodowane nie wywiązaniem się przez firmę kurierską z umów obsługi przewozowej.
9. Każdemu kupującemu przysługuje prawo do zwrotu zakupionego towaru w ciągu 14 dni od daty zakupu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Nabywca musi posiadać dowód zakupu, który otrzymuje w formie elektronicznej wraz z zakupionym towarem. Towar należy odesłać na adres wskazany przez Sprzedającego. Koszty wysyłki ponosi kupujący. W przypadku zwrotu towaru należy dodać standardowe OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ. - [WZÓR] Wypełnione pismo należy przesłać wraz z towarem i dowodem zakupu na adres:
GardenHero.pl
ul. Źródlana 14
83-340 Sierakowice

10. Produkty oraz usługi są objęte co najmniej 12 miesięczną gwarancją. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w umowie wystawionej przez gwaranta. Towar posiadający gwarancję serwisu należy wysłać na własny koszt na adres korespondencyjny podany na stronie sklepu. Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt sklepu.
11. W przypadku reklamowania wadliwego towaru należy go odesłać na adres:


www.gardenhero.pl

ul. Źródlana 14
83-340 Sierakowice
lub wskazane przez sprzedawcę miejsce, w oryginalnym fabrycznym opakowaniu wraz z poprawnie wypełnionym formularzem reklamacji i dowodem zakupu. Reklamacje bez dokumentu sprzedaży, nie będą rozpatrywane. Towar powinien być odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniem w trakcie transportu (towar uszkodzony podczas przesyłki nie będzie podlegał naprawie lub wymianie w ramach gwarancji). Towar, którego reklamacja nie zostanie uznana będzie odesłany na koszt Klienta.
12. Gwarancja oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki  należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie. Sklep nie ponosi odpowiedzialność za niewłaściwe podłączenie czy użytkowanie w wyniku którego urządzenia te mogą ulec uszkodzeniu (zalanie, przepalenie).Czas rozpatrzenia prawidłowo złożonej reklamacji to 14 dni. W przypadku wysłania towaru na ekspertyzę zewnętrzną czas ten może ulec wydłużeniu - maksymalnie 21 dni.
13. Gwarancją nie są objęte towary:
- które były użytkowane niewłaściwie lub niezgodnie z ich przeznaczeniem których zużycie wskazuje na ich używanie niezgodnie z załączoną instrukcją
- które nie posiadają dowodu zakupu (faktura)
- które zostały uszkodzone w trakcie montażu lub noszą ślady nieautoryzowanych napraw czy przeróbek
- a także uszkodzenia mechaniczne, termiczne, chemiczne i wszystkie inne spowodowane działaniem siły zewnętrznej, bądź zaniechaniem działania ze strony klienta
- których uszkodzenia powstały w wyniku nieprawidłowego przechowywania lub eksploatacji
- których uszkodzenia i problemy powstały w wyniku zabrudzenia sprzętu, dostania się do produktu ciał obcych np. kurzu, pyłu, niepożądanych elementów itp.
- utrata gwarancji może nastąpić w przypadku naruszenia plomby, numeru seryjnego, próby dokonania naprawy i przeróbek bez zgody producenta.
14. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez klienta na liście przewozowym przesyłki.
15. Właściciel sklepu internetowego dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych w sklepie produktów/usług były zgodne z rzeczywistością. Nie ponosi jednak odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości towaru, lub nagłą ich zmianę przez jego producenta. Niemniej, w każdym przypadku, gdy dane (w tym opisy i dane techniczne produktów) prezentowane na witrynie internetowej sklepu w dniu złożenia przez konsumenta zamówienia nie pokrywałyby się z rzeczywistością, w ciągu 14 dni od daty zakupu ma on prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, zgodnie z przepisami o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.
16. Wszystkie zdjęcia w ofertach mają charakter poglądowy i nie muszą odzwierciedlać fatycznego stanu sprzedawanego przedmiotu.

17. W przypadku, gdy realizacja części lub całości Zamówienia nie będzie możliwa Sprzedający bez zbędnej zwłoki (pocztą elektroniczną lub telefonicznie): a) poinformuje Użytkownika o anulowaniu Zamówienia w całości (Zamówienie uważane jest wówczas za niezłożone) albo b) zaproponuje Użytkownikowi anulowanie Zamówienia w części, w której jego realizacja nie jest możliwa.
18. Regulamin określa zasady zakupów w sklepie www.gardenhero.pl. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.


Polityka prywatności sklepu www.gardenhero.pl

1. Informacje ogólne
Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług z usług www.gardenhero.pl
2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest MiiToo Sp. z o.o., 83-340 Sierakowice, ul. Źródlana 14, NIP 5892033507
3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
b) poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].
6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego
8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
11. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.gardenhero.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce - KONTAKT.