MiiToo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sierakowicach


Administratorem danych jest MiiToo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sierakowicach.


CEL PRZETWARZANIA DANYCH UŻYTKOWNIKA

Dane Użytkowników strony internetowej (dalej Użytkownik, Użytkownicy) przetwarzane są w celu wykonywania umów zawartych w sklepie online poprzez serwis www.gardenhero.pl

Dane osobowe Użytkownika potrzebne są w celu:

  • założenia konta na stronie serwisu www.gardenhero.pl;
  • zapisanie się do newslettera; 
  • zawarcia umowy transakcyjnej (np. złożenie zamówienia);
  • realizowania zamówień; 
  • korzystania przez Użytkownika z przysługujących uprawnień, w tym odstąpienia od umowy czy złożenia rękojmi.

RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH

Przetwarzane są dane osobowe, których podanie potrzebne jest do zalogowania się (imię i nazwisko Użytkownika, adres e-mail, data urodzenia) oraz złożenia zamówienia (imię i nazwisko Użytkownika, adres dostawy, numer telefonu oraz adres e-mail).
W przypadku odstąpienia od umowy oraz uznania złożowej reklamacji Użytkownik może zostać poproszony o podanie numeru rachunku w celu dokonania zwrotu należności.

PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami:
- rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (zwane dalej „RODO”),
- ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.),
- ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 2018 poz.1000).

Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane wyłącznie w momencie wyrażenia zgody Użytkownika w chwili rejestracji w serwisie www.gardenhero.pl oraz zawartej na stronie sklepu transakcji.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak zgody uniemożliwia rejestrację w serwisie oraz złożenie zamówienia w serwisie.
W związku z przetwarzaniem danych, każdemu Użytkownikowi przysługują następujące prawa:
- Użytkownik w każdej chwili może wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych bez podania przyczyny. Prośba może dotyczyć wycofania zgody na otrzymywanie newsletterów oraz wszystkich celów, w których przetwarzane są dane Użytkownika.
- Użytkownik w każdej chwili może wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu danych osobowych. Żądanie nie wpłynie na wysłane wcześniej informacje handlowe czy złożone zamówienia. Wniesienie sprzeciwu spowoduje natomiast usunięcie konta Użytkownika w serwisie www.gardenhero.p. Od momentu usunięcia konta dane Użytkownika nie będą już przez nas przetwarzane.
- Użytkownik w każdej chwili może żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Ograniczenie może dotyczyć zarówno czasu oraz zakresu przetwarzania danych osobowych. Żądanie ograniczenia dotyczącego przetwarzania danych nie wpłynie na dotychczas dokonane przez nas czynności.
- Użytkownik w każdej chwili może żądać, aby jego dane umieszczone w serwisie zostały przez nas poprawione. Użytkownik w dowolnym momencie może to zrobić również samodzielnie, logując się na swoje konto, a następnie przechodząc do zakładki z danymi osobowymi.
- Użytkownik może żądać, aby jego dane osobowe zostały przekazane do innego Podmiotu. W tym celu Użytkownik powinien skontaktować się z nami poprzez formularz zgłoszeniowy, podając dokładną nazwę oraz adres Podmiotu, do którego dane Użytkownika mają zostać przekazane.
- Użytkownik w każdej chwili może żądać informacji o zakresie przetwarzania jego danych osobowych. Informacje o zakresie przetwarzania danych zostaną ujawnione w ciągu miesiąca od otrzymania żądania Użytkownika.

CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA

Dane osobowe Użytkownika są przechowywane do momentu usunięcia konta w serwisie www.gardenhero.p. Usunięcie konta może być spowodowane wycofaniem przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, zgłoszeniem sprzeciwu lub żądaniem usunięcia.
Od momentu usunięcia konta w naszym systemie zostaną jedynie archiwalne informacje o zawartych przez Użytkownika transakcjach, których przechowywanie związane jest z obowiązującymi nas przepisami prawa.

ZGŁOSZENIA DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W celu zgłoszenia czy przekazania żądania Użytkownik może skontaktować się z nami za pomocą:
- Wiadomości e-mail: sklep@gardenhero.pl
- Listownie – MiiToo Sp. z o.o., ul. Źródlana 14, 83-340 Sierakowice


POWIERZANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA

Przetwarzane dane osobowe Użytkownika mogą być powierzane podmiotom bezpośrednio współpracującym w celu realizacji zamówienia, w tym przygotowania czy dostarczenia złożonego przez Użytkownika zamówienia.
Poza celami wskazanymi w Polityce Prywatności dane Użytkownika nie będą przekazywane osobom trzecim oraz innym podmiotom.
Dane osobowe Użytkownika nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

POLITYKA COOKIES

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Pliki cookies są małymi plikami umożliwiającymi zapamiętywanie charakterystycznych informacji dotyczących używanego urządzenia. Dane zebrane przez pliki cookies są wykorzystywane między innymi w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb Użytkownika.
Ustawienia dotyczące plików cookies każdy Użytkownik może zmienić w przeglądarce internetowej, z której korzysta. Jeżeli ustawienia nie zostaną zmienione, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików cookies może spowodować ograniczenie funkcjonalności serwisu.
Strona może używać mechanizmów analizy usług sieciowych Google Inc. tj. Google Analytics, które używają plików cookies i umożliwiają analizę sposobu korzystania ze stron internetowych. Użytkownik może zablokować zapisywanie danych zebranych przez cookies dotyczących używania strony internetowej i wysyłanie ich do Google, jak również przekazywanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę dostępną pod następującym linkiem: klik